Bạn trai ta là con sói-End


Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 13


Mùa tuyết yêu thương 3

Edit: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 12


Mùa tuyết yêu thương 2

Edit: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 11


Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 10


Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 9


Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 8


Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên ngoại 5+6+7Thêm

Bạn trai ta là con sói – Phiên Ngoại 3+4


Phiên ngoại: yêu nữ cùng ác lang — phần 3

Edit: ss Sunny

Beta: habin Thêm

Bạn trai ta là con sói-Phiên Ngoại 1+2


Phiên ngoại: Yêu nữ cùng ác lang – phần 1

 Edit: ss Sunny

Beta: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói – Vĩ Thanh


Vĩ Thanh


Edit: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói – chương 108e hèm e hèm… tình hình là rất tình hình, hôm nay là ngày-mà-ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy vậy nên mình có món quà nho nhỏ muốn tặng mọi người, món quà này nhỏ cực đó là 1 dòng “Let it snow” hãy copy và paste dòng này lên GG (lưu ý là Firefox nhé) sau đó hãy xem có chuyện gì không nhé? chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.


Chap 108

Edit: habin

Khi đọc những chap này đầu tiên bạn sẽ cười, sau đó bạn sẽ khóc.

Thêm

Bạn trai ta là con sói – chương 107


Oh my god!!!!!! tôi đang điên đây!!!! sao “con” tôi cũng bị bắt cóc lột quần áo rồi gắn nhãn mác vớ vẩn thế hả trời!!! Thế này thì sao tôi dám post nốt chương cuối nữa đây!!!! Post nốt chương cuối lên để mấy người bê nó đến cái phòng in rẻ rách nào đó hóa trang cho nó thành quái vật à?????

Chap 107

Edit: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói – chương 106


http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

Chap 106

Edit: habin

Thêm

Bạn trai ta là con sói – chương 105


http://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vNhttp://Taochu.Uhm.vN

Chap 105 

Edit: habin

    Thêm

Previous Older Entries