Chương 44 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  : https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

44. Hắn gọi nàng là Tiểu Hỉ? Thêm

Chương 43 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  : https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

43. Mọi người, tái kiến Thêm

Chương 42 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  :https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

42. Sát! Sát! ! Thêm

Chương 41 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


 Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

Thêm

Chương 40 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái
Chấm mút: Hana
Chương 40 Trốn tránh. Thêm

Chương 39 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái
Chương 39: Bỏ qua, chính là cả đời.
Chấm mút: Hana thảm đời vì còn những 35 chương + 1 cái kết thúc + 2 cái phiên ngoại, hu hu hu, đời tàn rùi, ai cứu với, còn những 25c Gần xa nữa cơ hu hu hu… làm đến hết đời liệu có xong bộ này không a hu hu hu Thêm

Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội
Chương 38

Chấm mút: Hana đang bị thương ở tay TT^TT: Lâu quá mới có thời gian làm được 1 chương này >”< dài ing >”<

Hana: Chương này tặng cho thông gia yêu dấu, có người mới hỏi về bộ Chung Tình đấy thông gia yêu quý ạ ^^ Thêm

Chương 37 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội
Chương 37: Thành công chiếm giữ.
Edit: Hana iu vấu ^^

Lâu lắm mới làm được 1 chương, ai mà yêu quý bộ này chắc cũng đã chạy rẽ đất rồi cũng nên >”< Vân Béo ơi bạn ở đâu… tớ hận bạn, hận Sún già dê >”< hận đời…. Thêm

[VD] Chương 36 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Edit: Hana

Chương 36 Đánh cuộc.

Thêm

[VD] Chương 35 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


[VD] Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Edit: Hana

Chương 35: Uy hiếp. Thêm

[VD] Chương 34 – Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả: Quỷ Quái Muội

Edit: Hana đang vùi dập bạn Vân vì cái tội lười

Chương 34 Đánh rắn động cỏ. Thêm

Quà năm mới Sún tặng mọi người ♥


TẠP CHÍ MEO MEO KỲ 3

Nhân một dịp lễ không lớn mà cũng chẳng hề nhỏ, tạp chí Meo Meo xin được phép ra mắt số báo thứ 3 (thông cảm cho cái sự lê lết của ban biên tập), và ngày ra số báo này cũng thật đặc biệt, ngày Giáng sinh an lành, hứa hẹn một ngày đầu năm tràn đầy tiếng cười cho mọi gười.

Thêm

Thông báo ♥


Thông báo!

Mạng nhà bạn Sún bị mất, bạn Sún iu của ta không thể lên kế hoạch chương mới được, vì thế ta thay mặt viết cái thông báo này, Sún nói là bao giờ nhà Sún có mạng Sún sẽ post truyện tiếp nhá cả nhà……

Thay mặt Sún… Hờ hờ… Bợn Hana iu vấu của cả nhà!!!

Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái 31 ♥


Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái

Edit: Hana

Chương 31: Thế Giới Rất Nhỏ

Hana: Còn chương này nữa là thoát đợt này, sao mà ta lười quá cơ, lười lắm lắm ấy… Hum trước có người ví dụ có blog bị người iu đá cũng pri…. may quá hêm phải mình hơ hơ…. Thêm

Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái – Chương 30


Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái

Edit: Hana

Chương 30: Đoàn chiến xong rồi đi tìm muội a. Thêm

Previous Older Entries