Chương 44 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  : https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

44. Hắn gọi nàng là Tiểu Hỉ? Thêm

Chương 43 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  : https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

43. Mọi người, tái kiến Thêm

Chương 42 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  :https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

42. Sát! Sát! ! Thêm

Chương 41 – Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái


 Võng Du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái

Tác giả : Quỷ quái muội

Cv : Sunny

Edit : Tuyết Liên, beta : quản sự tiểu kỳ

Truyện được đăng tại  https://ringringring0sunny.wordpress.com và http://tuyetlien90.wordpress.com

Thêm

Chương 40 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái
Chấm mút: Hana
Chương 40 Trốn tránh. Thêm

Chương 39 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái
Chương 39: Bỏ qua, chính là cả đời.
Chấm mút: Hana thảm đời vì còn những 35 chương + 1 cái kết thúc + 2 cái phiên ngoại, hu hu hu, đời tàn rùi, ai cứu với, còn những 25c Gần xa nữa cơ hu hu hu… làm đến hết đời liệu có xong bộ này không a hu hu hu Thêm

Chương 38 – Võng Du Trong Suốt Gặp Tiểu Chính Thái


Võng du Trong Suốt gặp Tiểu Chính Thái – Quỷ Quái Muội
Chương 38

Chấm mút: Hana đang bị thương ở tay TT^TT: Lâu quá mới có thời gian làm được 1 chương này >”< dài ing >”<

Hana: Chương này tặng cho thông gia yêu dấu, có người mới hỏi về bộ Chung Tình đấy thông gia yêu quý ạ ^^ Thêm

Previous Older Entries