Hưu thư khó cầu – chương 1


Hưu thư khó cầu

Tác giả: Mèo lười ngủ nướng

Convert: Sunny

Edit: mèo Sai mê ngủ

Chương 1

  Thêm

[Truyện mới] [Xuyên không] Hưu thư khó cầu


Hưu thư khó cầu

Tác giả : Mèo lười ngủ nướng

Convert: Sunny xinh đẹp

Edit: Sai

Beta: Sunny

 Thể loại: Hài, xuyên không

[Sun: Lần đầu tiên nhà mình làm xuyên không, nhưng hứa hẹn là truyện này rất buồn cười, mong mọi người like hoặc comment ủng hộ nhiệt tình nhé null] Thêm

Tiếu diện quân sư 10.2_End


Edit: tieudamieu

Thêm

Tiếu diện quân sư 10.1


Edit: tieudamieu

Thêm

Tiếu diện quân sư 9.2


Edit: tieudamieu

Thêm

Tiếu diện quân sư 9.1


Edit: tieudamieu Thêm

Tiếu diện quân sư 8.2


Edit: Sai

Cách ngày, Ôn Tử Nhận lại phái người đưa tranh đến khách sạn.

Bức họa thứ hai, là họa một nam tử nho nhã, đúng là Ôn Tử Nhận.

Bức họa này so với bức thứ nhất càng thêm thú vị, Ôn Tử Nhận trong họa, chính múa bút vẽ tranh, mà họa cư nhiên chính là bức họa nàng cầm trên tay này. Thêm