Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái 33 ♥


Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái

Edit: bạn Vờ-ân-Vân

Chương 33: Đi du lịch.

Ngại quá, om thiệt là lâu  Thêm

Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái 32 ♥


Võng du trong suốt gặp tiểu chính thái

Edit: bạn Vờ-ân-Vân

Chương 32. Hậu quả của việc say rượu.

 ♥♥♥

“Ngu Ngốc, huynh tới tìm muội, kỳ thật là muốn nói, huynh thích muội, muốn muội làm tộc trưởng phu nhân của Thần Thoại.”

Thần Thoại Đông Minh chẳng biết xấu hổ tuyên bố, càng làm cho Tiểu Hỉ nổi trận lôi đình. Hướng Đông Minh anh thật là giỏi, tối qua trong tay ôm một đám mỹ nữ nói muốn cùng tôi kết hôn cũng không nói làm gì, hiện tại cư nhiên dám dùng danh hiệu phu nhân tộc trưởng Thần Thoại đến mê hoặc người ngay cả mặt mũi cũng chưa thấy qua?

Luyến Thiên Ngu Ngốc: “Anh đầu óc có bệnh phải không? Ở chỗ Tinh Quang không chiếm được tiện nghi nên nghĩ muốn dùng ta để đả kích hắn? Con mẹ nó anh có đầu óc hay không vậy? Lão nương tại sao lại nhận thức cái đồ ngốc như anh cơ chứ?”

Thêm